•    خدمات پس از فروش ٠٤١٣٣٣۶٤٩٥١
 •  ارتباط باما  ٤-٣٣٢٤٩١٧٣(٠٤١)
 •    ایمیل info@metroasansor.ir

لیست نمایندگی های انحصاری و فعال

لیست نمایندگی های انحصاری و فعال در شرکت اسانسور مترو (نمایندگی رسمی شرکت اسانسور اورند)

 • شرکت LM آلمان در زمینه کلیه انواع آسانسورهای گیرلس(Gearless) با ماشین خانه و یا بدون ماشین خانه (MRL) و کلیه آسانسورهای هیدرولیک، پانورامیک و طراحی های خاص.
 • شرکت i-elevator کره جنوبی در زمینه انواع آسانسور گیر بکس دار با ماشین خانه یا گیرلس و آسانسورهای خانگی.
 • شرکت MASPERO ایتالیا در زمینه آسانسورهای با درجه حفاظتی بالاتا (IP66) وضد انفجار(EX) و آسانسورهای شیب رو.
 • شرکت thyssenkrupp آلمان در زمینه آسانسورهای گیرلس (Gearless) با ماشین خانه و یا بدون ماشین خانه (MRL) کلیه آسانسورهای هیدرولیک، پانورامیک و طراحی های خاص.
 • شرکت SKG Metllschneider آلمان در زمینه آسانسور های خدماتی، مون شارژ،غذابر، کتاب بر، استریل،تمیز و کثیف، باربرهای انبار مواد اولیه.
 • شرکت Cibes سوئد در زمینه آسانسورهای خانگی، پلت فرم های عمودی شیبدار معلول بر ویلچیر بر
 • شرکت SSL چین در زمینه انواع پله برقی ها ورمپ ها یا شیب روهای مسطح.
 • شرکت GEDA آلمان در زمینه انواع آسانسورهای RACK & PINON بصورت موقتی و یا دائم با درجات حفاظتی مناطق مختلف تا IP66 و ضد انفجار (EX).
 • شرکت Samjung کره جنوبی در زمینه انواع پارکینگ های طبقاتی مکانیزه برجی، چرخ فلکی و کوله ای

شرکت LM آلمان در زمینه کلیه انواع آسانسورهای گیرلس (Gearless) با ماشین خانه و یا بدون ماشین خانه (MRL) و کلیه آسانسورهای هیدرولیک، پانورامیک و طراحی های خاص.

شرکت i-elevator کره جنوبی در زمینه انواع آسانسور گیر بکس دار با ماشین خانه یا گیرلس و آسانسورهای خانگی.

شرکت MASPERO ایتالیا در زمینه آسانسورهای با درجه حفاظتی بالاتا (IP66) وضد انفجار (EX) و آسانسورهای شیب رو.

شرکت thyssenkrupp آلمان در زمینه آسانسورهای گیرلس (Gearless) با ماشین خانه و یا بدون ماشین خانه (MRL) کلیه آسانسورهای هیدرولیک، پانورامیک و طراحی های خاص.

شرکت SKG Metllschneider آلمان در زمینه آسانسور های خدماتی، مون شارژ، غذابر، کتاب بر، استریل، تمیز و کثیف، باربرهای انبار مواد اولیه.

شرکت Cibes سوئد در زمینه آسانسورهای خانگی، پلت فرم های عمودی شیبدار معلول بر ویلچیر بر

شرکت GEDA آلمان در زمینه انواع آسانسورهای RACK&PINON بصورت موقتی و یا دائم با درجات حفاظتی مناطق مختلف تا IP66 و ضد انفجار (EX).

شرکت Samjung کره جنوبی در زمینه انواع پارکینگ های طبقاتی مکانیزه برجی، چرخ فلکی و کوله ای