•    خدمات پس از فروش ٠٤١٣٣٣۶٤٩٥١
 •  ارتباط باما  ٤-٣٣٢٤٩١٧٣(٠٤١)
 •    ایمیل info@metroasansor.ir

استاندارد EN81-1

معرفی استاندارد EN81-1

دانلود فایل استاندارد

این استانداردها تمامی بخش های یک آسانسور را بدقت پوشش داده و نحوه نصب قانونی و درست قطعات آسانسور را مشخص می نماید. بطور مثال در استاندارد نصب آسانسور کششی سرفصل کلی استاندارد سازی بخش های آسانسور بشرح زیر است:

 

 • استاندارد سیستم محرکه آسانسور ( موتور و کابل کششی و غیره)
 • استاندارد چاه آسانسور
 • استاندارد کابین آسانسور
 • استاندارد مربوط به گاورنر آسانسور
 • استاندارد ترمز ایمنی آسانسور
 • استانداردهای مربوط به دال بتونی و بتون ریزی چاه آسانسور
 • استاندارد موتورخانه آسانسور
 • استاندارد نصب ریل های راهنمای آسانسور
 • استاندارد فاصله بین کابین و وزنه تعادل آسانسور
 • استاندارد نحوه ساخت و نصب قاب ونه تعادل آسانسور
 • استاندارد کف چاه آسانسور و ضربه گیرها و دیگر لوازم چاهک آسانسور
 • استاندارد لوازم و تجهیزات و حفاظت های الکتریکی
 • استاندارد درب طبقات آسانسور
 • دستورالعمل های کارکرد آسانسور و آزمون های مربوطه