•    خدمات پس از فروش ٠٤١٣٣٣۶٤٩٥١
  •  ارتباط باما  ٤-٣٣٢٤٩١٧٣(٠٤١)
  •    ایمیل info@metroasansor.ir

مشاوره و اجرای پله برقی

مشاوره و اجرای پله برقی شرکت مترو

مشاوره و اجرای پله برقی فروشگاه و اماکن تجاری مانند پاساژها، برای جذب بیشتر مشتری و هدایت آن ها به سایر طبقات معمولا پله برقی را انتخاب و نصب می نمایند، تا بدین وسیله ایجاد انگیزه نموده و تعداد بیشتری مشتری به سایر طبقات مراجعه نمایند.

در فروشگاه های بدون پله برقی از ۱۰۰ نفر مشتری که به فروشگاه مراجعه می نمایند ۳۰% آن ها به طبقه اول،۲۰% به طبقه دوم، ۱۰% به طبقه سوم و فقط ۵% به طبقه چهارم مراجعه می نمایند.

در مقایسه پله با پله برقی از ۱۰۰ مشتری که فروشگاه مراجعه می نمایند ۸۶% آن ها به طبقه اول،۷۲% به طبقه دوم،۶۰% به طبقه سوم، و۴۳% طبقه چهارم مراجعه می نمایند که در صورت مقایسه با پله ثابت حدود چهار برابر می باشد.

خلاصه ای از آمار های فوق نشان میدهد که استفاده از پله برقی در مراکز تجاری و اداری امری اجتناب ناپذیر می باشد و این قبیل مجموعه ها باید به سرعت خود را به این امکان با اهمیت تجهیز گردانند تا علاوه بر ینکه وجه تمایز مناسبی نسبت به سایر مراکز میگردد نیز باعث سهولت امر برای مراجعه کنندگان میشود.

مراحل و اقدامات لازم

مراحل

۱- مشاوره توسط کارشناسان با تجربه و برسی راه کار های پیش رو به صورت علمی

۲-عقد قرارداد همکاری با مجموعه در آیتم های به توافق رسیده

۳-سفارش محصول مورد نظر از کشور مقصد

۴-طی نمودن فرایند واردات ملزومات کار

۵-اجرای پروژه توسط متخصیص شرکت مترو